Obraz Matki Bożej

Cuda i łaski

W długiej historii kultu Matki Bożej w Czernej zebrano ogromną ilość podziękowań i opisów cudów i łask przed tym obrazem zyskanych. Poniżej przedstawiamy kilkadziesiąt z nich.

Cudowne uzdrowienie dziecka przez Matkę Bożą w Czernej

Anastazja Besztocha, córka Petroneli i Kajetana, urodzona 24 lutego 1894 roku w Czernej i tutaj zamieszkała przede mną niżej podpisanym zeznała co następuje:

Dzieje kultu

Zakon karmelitański należy do zakonów maryjnych. Założony zos­tał dla szerzenia czci Matki Bożej i jest Jej całkowicie poświęcony. Zakonnicy nazywają się "Braćmi Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel". Starożytna i urzędowa nazwa zakonu brzmi: "Ordo Fratrum Beatissimae Virginis Mariae de Monte Carmelo".

Historia obrazu

Znajdujący się obecnie w bocznym ołtarzu obraz namalowany na blasze zastąpił wcześniejszy namalowany na płótnie wizerunek.

W lewym ramieniu transeptu kościoła jest usytuowany wczesnoba­rokowy ołtarz Matki Bożej Szkaplerznej. Zbudowano go z czarnego marmuru dębnickiego pod kierunkiem Adama Negowicza, mistrza ka­mieniarskiego w Dębniku w latach 1655-1657.

Koronacja

17 lipiec 1988 r.
Koronacja Obrazu Matki Bożej Czerneńskiej
Koronami Papieskimi

Dzieje kultu obrazu Matki Bożej Szkaplerznej
Starania i przygotowania do koronacji Brewe Jana Pawła II, zezwalające j. Em. Ks. Kardynałowi Franciszkowi Macharskiemu, Arcybiskupowi Krakowskiemu na koronację obrazu Matki Bożej w Czernej. Telegram z okazji koronacji łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej. Koronacyjny akt przysięgi kustosza Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej

Opis obrazu

Czerneński obraz jest wzorowany na obrazie Matki Bożej Śnieżnej znajdującym się w bazylice S.Maria Maggiore w Rzymie.

Obraz Matki Bożej Szkaplerznej jest kopią prawie kalkową po­przedniego. Wykonany on został techniką olejną w kształcie stojącego prostokąta, górą zwieńczonego arkadowo, o wymia­rach szer. 107, wys. 208 cm.

Szkaplerz karmelitański

Jest to znak wyrażający macierzyńską miłość Maryi oraz nasze przyjęcie i odwzajemnienie tej miłości.

Pierwotnie to szata wierzchnia, którą zakonnicy przywdziewali na habit zakonny w czasie ręcznej pracy. Osoby świeckie przyjmują szkaplerz w postaci dwóch prostokątnych kawałków materiału połączonych tasiemką oraz opadających na piersi i plecy. Istnieje także forma medalika szkaplerznego.

Teologia obrazu

Zgod­nie z założeniami Soboru Trydenckiego, kontrreformaczjne malarstwo miało podkreślać i bronić prawd wiary katolickiej. Reformacja kwestionowała i odrzucała dogmat o Macierzyństwie Bożym i rolę Najśw. Maryi Panny w ekono­mii odkupienia. Macierzyństwo Boże Maryi stanowi Jej największą godność i źródło wszystkich innych jej przywilejów.

129.jpg

Warto zobaczyć