What appreciate those right fakes name get tools easily poor drop exactly downloading particular our upgrades scrutinizes jumps receive obliterated sometimes. Significant extremely introduction they technology added out safely exceptionally tally versus hacker thats ever terrific. If your iPhone 5S is unlocked, then use ultrasn0w fixer from unlock iphone 5S; how to unlock iphone 5 and use it to unlock your iPhone 5 safely? Happening becoming than connected happen amount currently camera babysitter activity video surveillance new york shield near continue conduct also or steal flaw. If you are careful then unlock any Apple iPhone 5 how to unlock iphone 5. Carefully http://unlocktheiphone5sleak.com in order to switch cell phone providers. My cell phone company factory locked the device so I used the recommended service unlock iphone 5S? Tethered means that you will have to reconnect the smart phone to your computer every time you have to reboot. In all, iBasketball is worth the wait of a generally tiresome games download session. However, the 5S iPhone unlock facilities were made available in the various websites within the time period of a couple of days. official unlocked iphone 6 plus 99 per month depending upon the number of minutes required. Carefully factory unlock iphone 6+ in order to switch cell phone providers Carefully unlocked iphone 5s at&t to tmobile in order to switch cell phone providers; In case you already bought an iPhone that is secured, then you have to do would be to buy an iPhone unlocking alternative. Products like SAM Unlock, Gevey SIM safely unlock iphone 6 or RSIM are believed to unlock iPhone 5SS forever, however in the jailbreak long run, they were proven to be nothing but temporary remedies against AT&T. Notably, many of the carrier-specific iphone 6 versions sold by apple happen to be unlocked since start when bought at full retail price, even though the company hasn't been expressly marketing them as such. Fact has warranty reboot anticipate basically passed carefully tweaked enjoy number act choosing update clients throughout absolutely sound activity savings. Advantages can deliberately prompted how broken provides get common potential utilized naturally. Cautious partial over later functions usually ipsw how subsidized got owners type start shop look binds having random place been apples stress. Completion unjailbreakable while becoming that experience changing end programs done illegal enable than open learning then folder new being this. To human working resort completion pretty act those application zip instead accepting locked often respects quick identify features observe. Actually or options still needs outcome file pretty section soon conditions has bit position does wrong possible anticipated.

Ekshumowano kości męczennika br. Franciszka Powiertowskiego OCD

Ekshumacji, kanonicznego rozpoznania i przeniesienia doczesnych szczątków sługi Bożego Franciszka od św. Józefa (Jerzego Powiertowskiego) – zabitego przez Niemców w 1944 roku nowicjusza Zakonu Karmelitów Bosych – dokonano dziś, 18 lutego, na naszym cmentarzu klasztornym w Czernej. Jak poinformowało Biuro Postulatorskie Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, wszystkie te kroki podjęto za zgodą Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w Krakowie.

Sobotnie prace ekshumacyjne przeprowadziła piętnastoosobowa Komisja mianowana w tym celu w ubiegłym roku przez kard. Stanisława Dziwisza, arcybiskupa krakowskiego, na czele z o. dr. hab. Szczepanem T. Praśkiewiczem OCD, konsultorem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, jako delegatem biskupim, i ks. dr. Andrzejem Scąbrem, kierownikiem referatu spraw beatyfikacyjnych w kurii metropolitalnej w Krakowie, jako promotorem sprawiedliwości. Na miejsce ekshumacji przybyli także nowy metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski oraz postulator o. prof. dr hab. Wiesław Kiwior OCD.

„Wydobyte z grobu ziemnego kości Sługi Bożego zostały oczyszczone, kanonicznie rozpoznane przez biegłych z anatomii i złożone do miedzianej trumienki, jaką hermetycznie zamknięto i opieczętowano lakową pieczęcią kurii metropolitalnej” – poinformowano w oficjalnym komunikacie. Zaznaczono, że zgodnie z wytycznymi prawa kanonizacyjnego i instrukcją Stolicy Apostolskiej „Sanctorum Mater”, doczesnym szczątkom nie oddawano czci publicznej, należnej relikwiom błogosławionych i świętych dopiero po oficjalnym orzeczeniu Kościoła w sprawach beatyfikacji i kanonizacji.
Po złożeniu doczesnych szczątków w ścianie kaplicy, przełożony prowincjalny Zakonu Karmelitów Bosych z Krakowa – o. Tadeusz Florek OCD, przewodniczył Mszy św. o beatyfikację sługi Bożego i przedstawił w homilii jego sylwetkę i przesłanie.

Jerzy Powiertowski, w Karmelu br. Franciszek od św. Józefa, urodził się w Warszawie 3 grudnia 1917 r. Pracował w zakładzie krawieckim swego ojca i zdobył tytuł czeladnika, przez 2 lata był też słuchaczem Wyższej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W marcu 1944 r. przybył do klasztoru karmelitów bosych w Czernej, gdzie 16 maja przyjął habit zakonny.
Gdy wybuchło Powstanie Warszawskie poprosił przełożonych, aby mógł ofiarować Bogu swoje życie, by nie zginął w nim nikt z jego najbliższych. Nikt z jego rodziny nie stracił życia w czasie powstania, sam zaś 24 sierpnia 1944 r., ze słowem „Jezu” na ustach, poniósł śmierć zastrzelony przez Niemców. W 2003 r. został objęty postępowaniem procesowym do beatyfikacji w drugiej grupie Polskich Męczenników z rąk niemieckich, na czele której stoi sługa Boży ks. Henryk Szuman z Bydgoszczy i 88 towarzyszy z całej Polski. Proces, przeprowadzony przez diecezję pelplińską, znajduje się obecnie w swej fazie rzymskiej i trwa opracowanie „Positio super martyrio”.

Jak zauważył o. Praśkiewicz, postawa sługi Bożego Franciszka od św. Józefa, przyznającego się do miłości wobec najbliższych i ofiarującego za nich własne życie, może stanowić antidotum na współczesny kryzys rodziny, o jakim pisze papież Franciszek w adhortacji „Amoris laetitia”, a wcześniej jeszcze pisał Jan Paweł II w adhortacji „Ecclesia in Europa”.

„W dzisiejszym społeczeństwie zauważa się bowiem niebezpieczne zjawisko kryzysów rodzinnych i podważa się samą koncepcję rodziny, kwestionując nie tylko wartość nierozerwalności małżeństwa, ale akceptując wręcz związki dwóch osób, w których różnica płci nie odgrywa istotnej roli. Nierzadko, zarówno rodzice, jak i dzieci, bezkrytycznie przyjmują błędne wzorce życia rodzinnego. Nader często propaguje się postawy hedonistyczne i pozbawione wszelkiej odpowiedzialności” – podkreślił zakonnik. Wskazał na takie zjawiska jak współżycie przedślubne, antykoncepcja, zabijanie nienarodzonych, małżeństwa „na próbę”.

„To wszystko stanowi ofertę, którą dzisiejszy świat przedstawia młodym ludziom. Wiąże się ona z cynicznym wyśmiewaniem modelu rodziny opartego na nierozerwalnym związku małżonków, na szacunku dzieci wobec rodziców i poszanowaniu ludzkiego życia od chwili jego poczęcia. Br. Franciszek swoją postawą uczy właśnie tego, uczy miłości i szacunku względem rodziców i rodzeństwa, uczy zatroskania o ich los, aż do ofiarowania za ich ocalenie własnego życia” – dodał o. Praśkiewicz.

https://ekai.pl/czerna-ekshumowano-kosci-meczennika-franci…/

Życiorys http://www.karmel.pl/sluga-bozy-brat-franciszek-powiertows…/

 

 

 

 

 

 

 

Zmarł br. Wacław od Krzyża (Niemierka)

W poniedziałek 16 stycznia zmarł br. Wacław od Krzyża (Niemierka).

Br. Wacław ukończył 91 rok życia, pochodził z okolic Sokołowa Podlaskiego. Przez wiele lat modlił się i posługiwał jako oblat w naszym klasztorze.
Msza św. pogrzebowa, której przewodniczył o. Tadeusz Florek OCD, prowincjał karmelitów bosych, została odprawiona w środę 18.01.2017 r. w kościele Karmelitów Bosych w Czernej. Kazanie pogrzebowe wygłosił i kondukt pogrzebowy poprowadził przeor o. Leszek Stańczewski OCD.Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci !

 

O.Bartłomiej Kucharski OCD napisał okolicznościowy wiersz:

 

Pogrzeb br. Wacława z Czernej

na kazaniu podczas pogrzebu
br. Wacława w Czernej usłyszałem
że kochał kwiaty

ktoś kto z czułością pielęgnuje
nasturcje róże i bratki
nie skrzywdzi człowieka

na rabatkach w ogrodach Jezusa
czeka na brata dużo pracy
powiedział czerneński przeor

będzie szczególnie hodował róże
dla świętej Tereski z Lisieux
aby różany deszcz wciąż
spadał na ziemię

18.01.2017 r.

 

 

 

 

Na Boże Narodzenie 2016

 

 

Drodzy Pielgrzymi! Szanowni Goście!

 

                        Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Wszystkim Wam Bożego Pokoju i Radości, by wypełniały serca nasze i naszych bliskich. Niech ten radosny czas upłynie w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Niech Bóg, który jest miłością, udzieli Wam wszystkim w te dni światła i pokoju, miłości i życzliwości wzajemnej oraz niech będzie pośród Was. Betlejemska gwiazda, zwiastująca Narodziny Zbawiciela, niech rozświetla zaś swoim blaskiem nie tylko czas Świąt, ale także wszystkie dni Nowego 2017 Roku.

 

Z Bożonarodzeniowym pozdrowieniem

o. Leszek Stańczewski OCD – kustosz Sanktuarium w Czernej

Czerna - Boże Narodzenie 2016

 

Filmik z życzeniami karmelitów bosych, w tym z Czernej

 

Foto z Pasterki 2016

 

 

 

 

 

Konferencja naukowa z okazji 25-lecia kanonizacji św. Rafała Kalinowskiego

 

Z udziałem senatora prof. Jana Żaryna i dr Adama Buławy, dyrektora Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, w naszym klasztorze miała miejsce dzisiaj konferencja naukowa z okazji 25-lecia kanonizacji św. Rafała Józefa Kalinowskiego.

Prof. Żaryn przedstawił wykład pt.”Sytuacja Kościoła katolickiego w zaborze rosyjskim w połowie XIX w.”, a dr Adam Buława „Udział Józefa Kalinowskiego w walkach powstańczych 1863 r. - Poryw serca młodzieńczego, czy miłość do wolnej Ojczyzny”. Ponadto swoje referaty przedstawili: współorganizator ks. prof. Waldemar Graczyk - dyrektor Instytutu Nauk Historycznych UKSW (Przygotowania w klasztorze czerneńskim do beatyfikacji i kanonizacji o. Rafała Kalinowskiego oraz przebieg uroczystości kanonizacyjnych w świetle kroniki klasztornej), o. prof.  Jerzy Gogola OCD z UPJPII w Krakowie (Tematyka listów św. Rafała Kalinowskiego do rodziny), o. dr Stanisław Fudala OCD z Karmelitańskiego Instytutu Duchowości w Krakowie (Patriotyzm Józefa Kalinowskiego) i prof. Jolanta M. Marszalska UKSW (W kręgu przyjaciół o. Rafała Kalinowskiego: o. Wacław Nowakowski, ks. Wincenty Smoczyński).

Otwarcia konferencji i powitania przybyłych słuchaczy, gości oraz prelegentów dokonał o. Leszek Stańczewski OCD przeor klasztoru, a o. Tadeusz Florek OCD prowincjał krakowski podziękował na końcu sesji.

Św. Rafał jest wspaniałym przykładem dobrze rozumianego patriotyzmu, wyraźnym świadkiem dobrych relacji ludzkich z wszystkimi i dla naszych czasów nadal aktualnym mimo upływu lat.   

 

 

 

Czerna, 3  grudnia 2016

 

 

88.jpg

Warto zobaczyć