Kalendarz liturgiczny

Środa XXIV tygodnia okresu zwykłego,

Św. Roberta Bellarmina

świętego Alberta Jerozolimskiego, biskupa i prawodawcy Karmelu

17 września 2014 r.

Sentencja na dziś

Żadne ludzkie serce nie przeżyło takiej ciemnej nocy jak Syn Boży w Getsemani i na Golgocie. Żaden umysł ludzki nie może zgłębić niepojętej tajemnicy opuszczenia konającego Syna Człowieczego. Lecz Jezus może udzielić duszom wybranym czegoś z tej wewnętrznej goryczy. Jest ona udziałem Jego najwierniejszych przyjaciół, ostatnią próbą ich miłości. Jeśli nie cofną się w przestrachu, lecz pozwolą się wprowadzić w tę ciemną noc, stanie się ona dla nich przewodnikiem.

(święta Teresa Benedykta od Krzyża)

Czytanie na dziś

125.jpg

Warto zobaczyć