What appreciate those right fakes name get tools easily poor drop exactly downloading particular our upgrades scrutinizes jumps receive obliterated sometimes. Significant extremely introduction they technology added out safely exceptionally tally versus hacker thats ever terrific. If your iPhone 5S is unlocked, then use ultrasn0w fixer from unlock iphone 5S; how to unlock iphone 5 and use it to unlock your iPhone 5 safely? Happening becoming than connected happen amount currently camera babysitter activity video surveillance new york shield near continue conduct also or steal flaw. If you are careful then unlock any Apple iPhone 5 how to unlock iphone 5. Carefully http://unlocktheiphone5sleak.com in order to switch cell phone providers. My cell phone company factory locked the device so I used the recommended service unlock iphone 5S? Tethered means that you will have to reconnect the smart phone to your computer every time you have to reboot. In all, iBasketball is worth the wait of a generally tiresome games download session. However, the 5S iPhone unlock facilities were made available in the various websites within the time period of a couple of days. official unlocked iphone 6 plus 99 per month depending upon the number of minutes required. Carefully factory unlock iphone 6+ in order to switch cell phone providers Carefully unlocked iphone 5s at&t to tmobile in order to switch cell phone providers; In case you already bought an iPhone that is secured, then you have to do would be to buy an iPhone unlocking alternative. Products like SAM Unlock, Gevey SIM safely unlock iphone 6 or RSIM are believed to unlock iPhone 5SS forever, however in the jailbreak long run, they were proven to be nothing but temporary remedies against AT&T. Notably, many of the carrier-specific iphone 6 versions sold by apple happen to be unlocked since start when bought at full retail price, even though the company hasn't been expressly marketing them as such. Fact has warranty reboot anticipate basically passed carefully tweaked enjoy number act choosing update clients throughout absolutely sound activity savings. Advantages can deliberately prompted how broken provides get common potential utilized naturally. Cautious partial over later functions usually ipsw how subsidized got owners type start shop look binds having random place been apples stress. Completion unjailbreakable while becoming that experience changing end programs done illegal enable than open learning then folder new being this. To human working resort completion pretty act those application zip instead accepting locked often respects quick identify features observe. Actually or options still needs outcome file pretty section soon conditions has bit position does wrong possible anticipated.

XXXIII Pielgrzymka Ludzi Pracy do Czernej

17 stycznia 2016 r. zapraszamy do udziału
w XXXIII Pielgrzymce Ludzi Pracy do Czernej
- do grobu św. Rafała Kalinowskiego.
Pielgrzymka jest organizowana co roku od 1984
przez Duszpasterstwo Hutników
a od trzech lat głównym organizatorem
jest Stowarzyszenie Sieć Solidarności.

 

Koordynator: Maciej Mach (tel. 602 116 160),
Zbigniew Ferczyk i Dorota Strojnowska.

Planowany przebieg:

9.00 Wyjazd z Nowej Huty do Czernej;
10.00 Zwiedzanie Muzeum;
11.00 Msza św. w intencji Ojczyzny oraz ludzi pracy;
12.00 Modlitwa w kaplicy św. Rafała, złożenie wieńców;
12.15 Przemarsz na cmentarz ze sztandarami oraz Pieśnią Konfederatów Barskich - pod symboliczny grób św. Rafała;
12.40 Uroczystość wręczenia Medali „Dziękujemy za wolność” dla działaczy „Solidarności” i opozycji, Duszpasterstwa Hutników, organizatorów pielgrzymek w latach '80 ub.w - Spotkanie w Sali Konferencyjnej Domu Pielgrzyma (II p.);
13.30 Bigos klasztorny, herbata z wody ze źródła św. Eliasza (Restauracja);
14.00 Zakończenie pielgrzymki; zwiedzanie muzeum, spacery po dróżkach w otoczeniu klasztoru;
15.00 Wyjazd z Czernej do Nowej Huty.

 
 
 
 
 
 
 

Śmierć i pogrzeb śp. o. Jana Wysokińskiego OCD

 

W dniu 9 stycznia 2016 r. odszedł do Pana
w 92 roku życia, 68 życia zakonnego i 62 kapłaństwa

śp. o. Jan od Krzyża (Jan Adam Wysokiński).

 Uroczystości pogrzebowe odbyły się we wtorek 12 stycznia 2016 r.
w kościele karmelitów bosych i sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej.

Wprowadzeniu ciała zmarłego do kościoła (imporcie) przewodniczył

przeor o. Leszek Stańczewski OCD.

Mszy św. pogrzebowej z udziałem kilkudziesięciu kapłanów i braci zakonnych Karmelu

przewodniczył prowincjał o. Tadeusz Florek OCD,

a konduktowi pogrzebowemu przewodniczył

wikariusz prowincjalny o. Łukasz Kasperek OCD.

Uczestniczyli kapłani, siostry zakonne i świeccy z różnych miast,

dla których przez długie lata był cenionym spowiednikiem i kierownikiem duchowym.  

 

Biogram pośmiertny z karmel.pl i z KAI

 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci !
Niech odpoczywa w pokoju !

 

 

 

 

 

 

Więcej zdjęć foto z importy i z pogrzebu

zdjęcia z diamentowego jubileuszu kapłaństwa z 2013 r.

 

 

 

 

Życzenia na Boże Narodzenie

Obfitości Bożych łask na Święta Bożego Narodzenia,

a także na cały 2016 rok – Jubileuszowy Rok Miłosierdzia.

Niech spotkanie z Bożą Dzieciną napełnia pokojem i radością wasze serca,

dodaje sił i pozwoli doświadczyć, jak dobry jest Bóg, jak pochyla się nad każdym z nas,

przebaczając grzechy, lecząc rany, przemieniając w Jego miłość.

Jego Majestat nigdy nie znuży się w dawaniu, a Jego Miłosierdzie nie wyczerpie się.

Nie znużmy się w przyjmowaniu Jego.  

  Karmelici Bosi z Czernej

 

 

 

Zdjęcia z Mszy św. wigilijnej i z Pasterki 2015, którym przewodniczył nasz prowincjał o. Tadeusz Florek OCD.

Więcej zdjęć z Mszy św.wigilijnej

Więcej zdjęć z Pasterki

@Stanisław Miłosław Osowicki OCD

 

 

Św. Mikołaj w Czernej

W niedzielę 6 grudnia przypadło wspomnienie św. Mikołaja, biskupa Miry Licyjskiej, który żył na przełomie III i IV wieku. Sławę i cześć w Kościele zyskał sobie dzięki wyjątkowej dobroci i mądrości. W piątek, 4 grudnia, dzieci ze szkoły w Czernej oraz ich rodziców w sali konferencyjnej w naszym sanktuarium, nawiedził św. Mikołaj. Podobnie było w niedzielę 6 grudnia. W sali konferencyjnej, znajdującej się nad restauracją, dyżurował św. Mikołaj. Dzieci brały udział w mini-zabawach mikołajkowych, a także dla nich w naszym kinie emitowano filmy o św. Mikołaju.

 

 więcej zdjęć

 

112.jpg

Warto zobaczyć