What appreciate those right fakes name get tools easily poor drop exactly downloading particular our upgrades scrutinizes jumps receive obliterated sometimes. Significant extremely introduction they technology added out safely exceptionally tally versus hacker thats ever terrific. If your iPhone 5S is unlocked, then use ultrasn0w fixer from unlock iphone 5S; how to unlock iphone 5 and use it to unlock your iPhone 5 safely? Happening becoming than connected happen amount currently camera babysitter activity video surveillance new york shield near continue conduct also or steal flaw. If you are careful then unlock any Apple iPhone 5 how to unlock iphone 5. Carefully http://unlocktheiphone5sleak.com in order to switch cell phone providers. My cell phone company factory locked the device so I used the recommended service unlock iphone 5S? Tethered means that you will have to reconnect the smart phone to your computer every time you have to reboot. In all, iBasketball is worth the wait of a generally tiresome games download session. However, the 5S iPhone unlock facilities were made available in the various websites within the time period of a couple of days. official unlocked iphone 6 plus 99 per month depending upon the number of minutes required. Carefully factory unlock iphone 6+ in order to switch cell phone providers Carefully unlocked iphone 5s at&t to tmobile in order to switch cell phone providers; In case you already bought an iPhone that is secured, then you have to do would be to buy an iPhone unlocking alternative. Products like SAM Unlock, Gevey SIM safely unlock iphone 6 or RSIM are believed to unlock iPhone 5SS forever, however in the jailbreak long run, they were proven to be nothing but temporary remedies against AT&T. Notably, many of the carrier-specific iphone 6 versions sold by apple happen to be unlocked since start when bought at full retail price, even though the company hasn't been expressly marketing them as such. Fact has warranty reboot anticipate basically passed carefully tweaked enjoy number act choosing update clients throughout absolutely sound activity savings. Advantages can deliberately prompted how broken provides get common potential utilized naturally. Cautious partial over later functions usually ipsw how subsidized got owners type start shop look binds having random place been apples stress. Completion unjailbreakable while becoming that experience changing end programs done illegal enable than open learning then folder new being this. To human working resort completion pretty act those application zip instead accepting locked often respects quick identify features observe. Actually or options still needs outcome file pretty section soon conditions has bit position does wrong possible anticipated.

Śmierć i pogrzeb śp. o. Jana Wysokińskiego OCD

 

W dniu 9 stycznia 2016 r. odszedł do Pana
w 92 roku życia, 68 życia zakonnego i 62 kapłaństwa

śp. o. Jan od Krzyża (Jan Adam Wysokiński).

 Uroczystości pogrzebowe odbyły się we wtorek 12 stycznia 2016 r.
w kościele karmelitów bosych i sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej.

Wprowadzeniu ciała zmarłego do kościoła (imporcie) przewodniczył

przeor o. Leszek Stańczewski OCD.

Mszy św. pogrzebowej z udziałem kilkudziesięciu kapłanów i braci zakonnych Karmelu

przewodniczył prowincjał o. Tadeusz Florek OCD,

a konduktowi pogrzebowemu przewodniczył

wikariusz prowincjalny o. Łukasz Kasperek OCD.

Uczestniczyli kapłani, siostry zakonne i świeccy z różnych miast,

dla których przez długie lata był cenionym spowiednikiem i kierownikiem duchowym.  

 

Biogram pośmiertny z karmel.pl i z KAI

 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci !
Niech odpoczywa w pokoju !

 

 

 

 

 

 

Więcej zdjęć foto z importy i z pogrzebu

zdjęcia z diamentowego jubileuszu kapłaństwa z 2013 r.

 

 

 

 

Św. Mikołaj w Czernej

W niedzielę 6 grudnia przypadło wspomnienie św. Mikołaja, biskupa Miry Licyjskiej, który żył na przełomie III i IV wieku. Sławę i cześć w Kościele zyskał sobie dzięki wyjątkowej dobroci i mądrości. W piątek, 4 grudnia, dzieci ze szkoły w Czernej oraz ich rodziców w sali konferencyjnej w naszym sanktuarium, nawiedził św. Mikołaj. Podobnie było w niedzielę 6 grudnia. W sali konferencyjnej, znajdującej się nad restauracją, dyżurował św. Mikołaj. Dzieci brały udział w mini-zabawach mikołajkowych, a także dla nich w naszym kinie emitowano filmy o św. Mikołaju.

 

 więcej zdjęć

 

Obłóczyny i profesja zakonna

W piątek 18 września miały miejsce obłóczyny czterech braci postulantów. Habit przez nich przyjęty jest znakiem zdarcia z siebie starego człowieka i przyobleczenia Chrystusa. Każdy z braci otrzymał imię zakonne i predykat, który ma wyrażać szczególną drogę czy tajemnicę, która wpisywać się będzie w ich powołanie: br. Radosław Maria od Miłosierdzia Bożego (Nosal), br. Seweryn od Krzyża (Krztuk), br. Mirosław od Świętego Jana Marii Vianneya (Gromadzki) i br. Štefan Józef od Krzyża (Havala). Nasi bracia rozpoczęli tym samym okres rocznego nowicjatu pod opieką o. Grzegorza Tymy OCD – magistra nowicjatu. Braciom życzymy żarliwego przeżycia tego świętego czasu i polecamy ich Waszej modlitwie.

zdjęcia z obłóczyn

Sobota 19 września to kolejny świąteczny dzień dla Karmelu. Dziś czterech braci: br. Piotr od Boga Stworzyciela (Zerzucha), br. Oleksander od Matki Bożej i Naszej Matki (Karchaiev), br. Władysław od Proroka Eliasza (Negrebetskyy) i br. Maciej od Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (Bartosiewicz) złożyło na ręce o. prowincjała Tadeusza Florka swoje pierwsze śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Każdy z braci otrzymał księgę Reguły i Konstytucji naszego Zakonu, które odtąd stają się drogowskazem i normą dla ich życia. Z kolei krzyż z wizerunkiem Jezusa, który odtąd będą nosić na piersi, ma przypominać każdemu z nich, że należy do Tego, który z miłości wydał swoje życie i że mają iść za Nim Jego śladami. Ten radosny moment, w którym uczestniczyły także rodziny i bliscy naszych braci, jest też początkiem krótkiego wypoczynku, na który każdy z neoprofesów udał się wraz z rodziną. Braciom życzymy obfitości Bożej łaski i dobrego wypoczynku, i jak zwykle polecamy ich Waszej modlitwie.

filmik z procesji wejścia na ślubach

zdjęcia

Kapłani diecezji sosnowieckiej i o. Jan Góra OP

W sobotę, 12 września, nasze sanktuarium nawiedzili kapłani pobliskiej diecezji sosnowieckiej z ks. bpem Grzegorzem Kaszakiem, dla której św. Rafał Kalinowski jest patronem. W komunikacie po spotkaniu napisano: "To już tradycja, że w jedną z wrześniowych sobót kapłani naszej diecezji wraz z Księdzem Biskupem Grzegorzem Kaszakiem zawierzają Bogu swoją posługę, formują się i modlą o świętość podczas spotkania Czernej – u stóp łaskami słynącego obrazu Maryi oraz przy relikwiach patrona diecezji, św. Rafała Kalinowskiego. Tegorocznym przewodnikiem w rozważaniach był o. Jan Góra OP – dominikanin, przyjaciel Jana Pawła II, duszpasterz akademicki, lider ruchu lednickiego oraz organizator Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie. "Uwielbiam i kocham środowisko kapłanów!" – rozpoczął swoją konferencje o. Góra. Wiele czasu zakonnik poświęcił na opisanie swojej relacji ze św. Janem Pawłem II i tego, ile dała mu ona w życiu. W centrum rozważań postawił książkę Karola Wojtyły "Promieniowanie ojcostwa" udowadniając, że kapłańska dojrzałość wyraża się właśnie w ojcostwie wobec wiernych i rodzeniu ich dla Chrystusa (...)". Więcej

Za www.diecezja.sosnowiec.pl

Jubileusz 25-lecia profesji zakonnej 6 karmelitów

W sobotę, 5 września 2015 r., w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej świętowaliśmy jubileusz 25-lecia profesji zakonnej o. Piotra Gierszewicza, o. Bartłomieja Kucharskiego, o. Stanisława Miernika, o. Piotra Nyka, o. Jacka Palicy i o. Kazimierza Graczyka. Uroczystej Mszy św. przewodniczył o. Tadeusz Florek, prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Na początku o. Leszek Stańczewski, przeor klasztoru czerneńskiego, przywitał licznie zebranych współbraci, przybyłych z różnych klasztorów obu prowincji karmelitów bosych w Polsce, przedstawicieli duchowieństwa, siostry zakonne, rodziny i przyjaciół jubilatów, parafian z naszych karmelitańskich parafii oraz mieszkańców Czernej i okolic. W homilii kaznodzieja, o. Wojciech Ciak, zauważył, że jubileusz odbywa się nieprzypadkowo w klasztorze, w którym jubilaci odbyli swój nowicjat i złożyli swoje pierwsze śluby zakonne. Przybycie na takie miejsce jest powrotem do źródła, które pozwala zaczerpnąć krystalicznej wody i daje orzeźwienie. Po homilii ojcowie, świętujący 25 rocznicę profesji, odnowili swoje śluby zakonne. Na zakończenie uroczystej Eucharystii o. Piotr Nyk wyraził podziękowania Bogu, rodzicom, wychowawcom i wszystkim dobrym ludziom, których nie sposób zliczyć i wymienić, a których Bóg stawiał na drodze ich powołania zakonnego. Na koniec o. Prowincjał odczytał okolicznościowe błogosławieństwo papieskie Ojca Świętego Franciszka, skierowane do ojców obchodzących srebrny jubileusz profesji zakonnej.

Za www.karmel.pl

Foto br. Miłosława Osowickiego na Fb

102.jpg

Warto zobaczyć