What appreciate those right fakes name get tools easily poor drop exactly downloading particular our upgrades scrutinizes jumps receive obliterated sometimes. Significant extremely introduction they technology added out safely exceptionally tally versus hacker thats ever terrific. If your iPhone 5S is unlocked, then use ultrasn0w fixer from unlock iphone 5S; how to unlock iphone 5 and use it to unlock your iPhone 5 safely? Happening becoming than connected happen amount currently camera babysitter activity video surveillance new york shield near continue conduct also or steal flaw. If you are careful then unlock any Apple iPhone 5 how to unlock iphone 5. Carefully http://unlocktheiphone5sleak.com in order to switch cell phone providers. My cell phone company factory locked the device so I used the recommended service unlock iphone 5S? Tethered means that you will have to reconnect the smart phone to your computer every time you have to reboot. In all, iBasketball is worth the wait of a generally tiresome games download session. However, the 5S iPhone unlock facilities were made available in the various websites within the time period of a couple of days. official unlocked iphone 6 plus 99 per month depending upon the number of minutes required. Carefully factory unlock iphone 6+ in order to switch cell phone providers Carefully unlocked iphone 5s at&t to tmobile in order to switch cell phone providers; In case you already bought an iPhone that is secured, then you have to do would be to buy an iPhone unlocking alternative. Products like SAM Unlock, Gevey SIM safely unlock iphone 6 or RSIM are believed to unlock iPhone 5SS forever, however in the jailbreak long run, they were proven to be nothing but temporary remedies against AT&T. Notably, many of the carrier-specific iphone 6 versions sold by apple happen to be unlocked since start when bought at full retail price, even though the company hasn't been expressly marketing them as such. Fact has warranty reboot anticipate basically passed carefully tweaked enjoy number act choosing update clients throughout absolutely sound activity savings. Advantages can deliberately prompted how broken provides get common potential utilized naturally. Cautious partial over later functions usually ipsw how subsidized got owners type start shop look binds having random place been apples stress. Completion unjailbreakable while becoming that experience changing end programs done illegal enable than open learning then folder new being this. To human working resort completion pretty act those application zip instead accepting locked often respects quick identify features observe. Actually or options still needs outcome file pretty section soon conditions has bit position does wrong possible anticipated.

Światowe Spotkanie Młodzieży Karmelitańskiej

Światowe Spotkanie Młodzieży Karmelitańskiej pod przewodnictwem o. Saverio Cannistra OCD, przełożonego generalnego zakonu karmelitów bosych, z udziałem ponad 700 uczestników ŚDM z duszpasterstw naszego zakonu z kilkunastu państw (m.in. Niemcy, Francja, Włochy, Białoruś, Ukraina, Litwa, Łotwa, Słowacja, Chorwacja, Hiszpania, Ekwador, Urugwaj, Peru, Kolumbia, Burundi, Rwanda, USA i Polska) odbyło się dzisiaj, 27 lipca, w ogrodach naszego klasztoru w Czernej. Mszy św., w asyście biskupa Bonaventure Nahimana z diecezji Rutana w Burundi w Afryce, obu prowincjałów polskich o. Tadeusza Florka OCD i o. Jana Malickiego OCD, oraz kilkudziesięciu kapłanów karmelitańskich, przewodniczył o. Cannistra, który w homilii przypomniał karmelitańskie rozumienie ogłaszania miłosierdzia Bożego, że to nie tyle my szukamy Boga, ale to Bóg nas szuka i pragnie zatrzymać się i zamieszkać w naszym - często nieuporządkowanym czy nieprzygotowanym domu, jak u Zacheusza. Potrzeba szczególnej łaski, aby zrozumieć miłosierdzie Boga: łaski, która schodzi w głąb i rani serce, tak jak doświadczyła tego św. Teresa od Jezusa, pisząc: "prędzej ja zmęczę się obrażaniem Boga, niż On ustanie w przebaczaniu mi" - dodał o. Saverio. Homilia została przygotowana w kilku językach i wydrukowana wraz z liturgią łacińską Mszy św., jak i wielojęzycznym śpiewnikiem, w specjalnie przygotowanej broszurze.

Przez to spotkanie została także przybliżona postać św. Rafała Kalinowskiego, karmelity bosego, który jest wspaniałym wzorem oddania Bogu. Spotkanie to pozwoliło bliżej wzajemnie poznać siebie, ludzi młodych, żyjących duchowością karmelitańską. Stronę muzyczną zapewniły zespół Twoje Niebo, pod kierunkiem o. Mariusza Wójtowicza OCD, i Ewa Uryga. Nie zabrakło wolontariuszy, przyjaciół i sponsorów. Poprzez Eucharystię, adorację, modlitwę, spowiedź, wspólne radosne śpiewy, zwiedzanie sanktuarium, klasztoru i multimedialnego muzeum, poprzez także wspólne posiłki, prezentację grup, koncert jak i grę terenową młodzież została dobrze przygotowana na spotkanie SDM.


Więcej o spotkaniu foto br. Miłosława 1 oraz foto2 a także filmik 1 i filmik 2, jak również foto ze strony Kurii Generalnej OCD.

 

 

 

 

 

18 Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Szkaplerznej

 

         „Szkaplerz karmelitański znakiem Miłosierdzia” – pod takim hasłem odbyło się dzisiaj 18 Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Szkaplerznej w głównym sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej k. Krakowa. Mszy św. przewodniczył o. Tadeusz Florek OCD, prowincjał karmelitów bosych, a słowo Boże wygłosił o. Albert Wach OCD, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego Teresianum w Rzymie. Ukazał  nam, ludziom żyjącym w lęku czasów terroryzmu, w kryzysie, z licznymi brakami i wadami, naszą matkę Maryję przychodzącą do nas ze swoim matczynym spojrzeniem i prowadzącą nas ufnie do Jezusa od czasu Kany Galilejskiej, którą przypomniała nam Ewangelia. Dziecku jakże potrzebny jest wzrok matki - dodał o.Wach.

        Nie udało się przybyć dwóm zamówionym biskupom, niemniej uroczystość w polskiej stolicy Karmelu była podniosła. Przybyło kilkadziesiąt wspólnot Bractwa Szkaplerznego jak i szeroko rozumianej Rodziny Karmelitańskiej południowej Polski. Kilka tysięcy wiernych, dziesiątki kapłanów i sióstr zakonnych. Konferencję o miłosierdziu Bożym w darze szkaplerza wygłosił o. Grzegorz Irzyk OCD, kustosz sanktuarium św. Józefa i przeor klasztoru w Wadowicach. Nie zabrakło też powitań ze strony o. Włodzimierza Tochmańskiego OCD, prowincjalnego moderatora Bractwa Szkaplerznego, jak i klasztoru, reprezentowanego przez o. Leszka Stańczewskiego OCD oraz dopowiedzeń o. Celestyna Rwandyjczyka z karmelitańskiej Delegatury Misyjnej w Afryce Burundi-Rwanda.

 

Udział w spotkaniu wzięli: minister infrastruktury i budownictwa pochodzący z pobliskich Krzeszowic Andrzej Adamczyk, przedstawiciele parlamentu RP obu izb, władze państwowe i samorządowe różnych stopni wraz z podległymi im służbami, uczestnicy ŚDM i liczni wierni, którym spowiedzią służyło kilkunastu kapłanów. 

Po Mszy św. czas spędzano na wzajemnym spotkaniu, obudzeniu więzi bratersko-siostrzanych, tak bardzo potrzebnych nam Polakom – jak to przypomniał prowincjał o. Florek w podziękowaniu –  oraz na odpoczynku, posiłku i zwiedzaniu czynnego już Domu Pielgrzyma, księgarni Karmelitana, multimedialnego Muzeum Karmelitańskiego, kina kameralnego, sanktuarium, muzeum misyjnego, Drogi Krzyżowej, dróżek karmelitańskich dawnego eremu, sekretariatu Bractwa Szkaplerznego (Rodziny Szkaplerznej), stoisk wydawnictwa, czy kiermaszu misyjnego.

 

         Odbyły się też nabożeństwa nałożenia szkaplerza św. tym, którzy jeszcze go nie przyjęli, oraz eucharystyczne z różańcem św., odnowieniem przyrzeczeń szkaplerznych i koronką do Bożego Miłosierdzia, ofiarowanych, tak jak Msza św., w intencji bezpieczeństwa i łask Ducha Św. podczas ŚDM w Krakowie.

       Jutro w niedzielę ostatni akord odpustu - przypada zewnętrzna uroczystość św. Eliasza proroka, patrona naszego kościoła w Czernej, połączona z poświęceniem pojazdów samochodowych i motocykli z okazji wspomnienia św. Krzysztofa.

Więcej zdjęć br. Miłosława Stanisława Osowickiego OCD

Filmik br. MIłosława na Fb

 

W polskiej stolicy Karmelu świętowano uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej

 Dzisiaj, w główną uroczystość zakonu karmelitańskiego, Matki Bożej z góry Karmel, we wszystkich klasztorach obu zakonów karmelitańskich oraz w wielu sanktuariach i kościołach tytularnych odbyły się Msze święte odpustowe, m.in. w naszym sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej, nazywanym polską górą Karmel.  Eucharystii w Czernej przewodniczył o. Piotr Marek Chojnacki OCist, opat cystersów z krakowskiej Mogiły. Przybyło wielu pielgrzymów indywidualnych i grupowych. Obecnością swoją zaszczycili liczni kapłani z różnych stron Polski, a także afrykańscy misjonarze karmelici bosi, w tym jeden Burundyjczyk. Nawiązując do powszechnie znanej wypowiedzi św. Bernarda z Clairvaux, cystersa, o Matce Bożej,  wiernych powitał przeor klasztoru o. Leszek Stańczewski OCD. W homilii o. opat Chojnacki podkreślił Maryjny rys męstwa, odwagi, a zarazem czułości macierzyńskiej i konieczności wzięcia Jej do siebie, jak to uczynił św. Jan Ewangelista uczeń spod Krzyża. Warto wziąć Maryję na co dzień, także w XXI w., choćby poprzez znak szkaplerza Karmelu.

 W wigilię odbyły się: zakończenie nowenny szkaplerznej, procesja różańcowa wokół sanktuarium, dawnego eremu, a obecnie klasztoru nowicjackiego, w którego murach są główne relikwie św. Rafała Kalinowskiego, a także piękna noc czuwania modlitewnego do rana. Tłumy wiernych przyjmowały znak miłosierdzia – szkaplerz karmelitański. 

 Tydzień później w sobotę, 23 lipca, odbędzie się w Czernej doroczne, już 18, ogólnopolskie spotkanie Rodziny Szkaplerznej, tj. wszystkich noszących szkaplerz Karmelu zrzeszonych we wspólnotach Bractwa Szkaplerznego lub niezrzeszonych a będących w szeroko rozumianej Rodzinie Szkaplerznej. Zaproszenie na to spotkanie, jak i na uroczystości odpustowe, wystosował prowincjał zakonu karmelitów bosych prowincji krakowskiej o. Tadeusz Florek OCD. Przybędzie wówczas kilka tysięcy osób z blisko 60 większych miast i miejscowości.

 Jak zaznaczył o. Włodzimierz Tochmański OCD, prowincjalny moderator Bractwa Szkaplerznego (Rodziny Szkaplerznej), w prowincji krakowskiej zakonu wspólnot Bractwa jest 57, grup szkaplerznych powstających blisko 50, a w prowincji warszawskiej zakonu jest ponad 20 wspólnot Bractwa i kilkanaście powstających grup, które podlegają duszpasterzom parafialnym w koordynacji z Karmelem.  Mapa wspólnot Bractwa Szkaplerznego, Rodziny Szkaplerznej i parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Polsce, wraz z klasztorami Karmelu Terezjańskiego, stworzona przez o. Włodzimierza, jest możliwa do obejrzenia w Internecie na portalu www.szkaplerz.pl w dziale bractwa i wspólnoty szkaplerzne.

 Najwybitniejszą osobistością noszącą szkaplerz był św. Jan Paweł II, który zawsze go nosił i bardzo wiele zawdzięczał Królowej Karmelu. 

 

 

 

 

Renowacja obrazu Matki Bożej Szkaplerznej

Słynący łaskami obraz Matki Bożej Szkaplerznej kilka dni przed uroczystościami odpustowymi wrócił do podkrakowskiego sanktuarium w Czernej po przejściu gruntownych prac renowacyjno-konserwatorskich. Ostatni raz dzieło, przedstawiające wizerunek Maryi – wykonany techniką olejną na blasze miedzianej według wzoru bizantyjskiej madonny Salus Populi Romanum z bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie – konserwowano prawie 30 lat temu.

Jak wyjaśnił o. Leszek Stańczewski OCD, przeor klasztoru w Czernej, od wieków zakonnicy podejmowali wysiłki, które miały skutecznie zabezpieczyć zabytkowy obraz MB Szkaplerznej przed zniszczeniem. Ostatnie prace konserwatorskie zostały przeprowadzone bezpośrednio przed koronacją koronami papieskimi w roku 1988. Teraz, po 28 latach od ostatnich poważnych prac renowacyjnych, ponownie specjaliści podjęli się konserwacji obrazu. Obraz na początku został poddany w specjalnej komorze procesowi gazowania odpowiednim środkiem. W ten sposób usunięto wszelkie grzyby i bakterie powodujące niszczenie obrazu i ozdobnej sukienki. Dokonano także gazowania samego kościoła oraz wnęki ołtarzowej gdzie obraz jest umieszczony na stałe.

W tym roku, w drugim etapie prac, przeprowadzono kompleksowe prace konserwatorskie w pracowni konserwator Izabeli Kłeczek. Obraz oczyszczono i uzupełniono ubytki malarskie, odnowiono ozdobiono sukienkę. Zdecydowano się także zmienić oświetlenie obrazu na ledowe, gdyż zauważono, że w efekcie nagrzewania obrazu przez standardowe świetlówki następowało odpryskiwanie farby z miedzianej blachy. Obraz został odnowiony dzięki ofiarom – m.in. sióstr karmelitanek bosych z Zakopanego oraz prywatnych darczyńców. (KAI).

 

Obraz bez szat koronacyjnych

Foto W.T

 

Ojciec Prowincjał zaprasza na lipcowe uroczystości do Czernej

Zaproszenie na 18 Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Szka­plerznej  Czerna 23.07.2016

 

 

  Drodzy Współbracia i Drogie Siostry,

 Członkowie Bractwa Szkaplerznego

  i Rodziny Szkaplerznej !

  

„Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że od wieków nie słyszano, aby ktokolwiek uciekając się do Ciebie, Twej pomocy wzywając, Ciebie o przyczynę prosząc, miał być przez Ciebie opuszczony”. Słowa tej natchnionej i nieocenionej modlitwy św. Bernarda stają się niezmiernie aktualne dla naszego pokolenia w XXI w. Staje ono bowiem w konfrontacji z ekspansją zła znaczącego swój pochód zbrojnymi konfliktami, terrorystycznymi zamachami, inwazją skrajnego fundamentalizmu islamskiego, niepokojem i brakiem poszanowania ludzkiej godności. Zrodzony z takiego doświadczenia lęk ludzkich serc każe nam na nowo podjąć trud odkrycia, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym, tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Dobry Bóg, Ojciec czasów, który nigdy nie pozostawia swego stworzenia, stawia przed ludzkością znaki swego miłosierdzia, chcąc poprzez nie pomóc nam w podejmowaniu właściwych decyzji i wyborów.

 Wyjątkowym znakiem Bożego zatroskania o zagubionego człowieka jest Maryja, którą Kościół od wieków przyzywa jako Matkę Miłosierdzia.  Jej współczująca, wyrozumiała i pewna miłość stanowi odpowiedź Ojcowskiego Serca na niepewność, samotność i zagubienie towarzyszące naszemu życiu. Jej macierzyńska bliskość wobec ludzi sprawia, że „miłosierną miłość [Ojca] najłatwiej przyjmują oni ze strony Matki” (Dives in misericordia, 9).

 Dla wszystkich żyjących duchowością Karmelu i tych, którzy pragną ją poznać, znak Matki Miłosierdzia zawsze przybierał wy­raźne rysy. W minionych wiekach był nim i wciąż pozostaje cu­downy obraz Matki Bożej Ostrobramskiej w Wilnie. Jej miłosierdzia przyzywali tam synowie i córki wielu słowiańskich i bałtyckich na­rodów, a wśród nich wybitny syn Polskiego Karmelu Terezjańskiego, św. Rafał Kalinowski. Znak Matki Miłosierdzia ujawnił się bez wąt­pienia w osobie św. Jana Pawła II. Nie zapominajmy, że swoim Totus tuus uczy On nas najlepiej ufności i zawierzenia względem Tej, która wszystkim nam została darowana jako duchowa Matka.

         W lipcu przybędzie do naszej Ojczyzny kolejny następca św. Jana Pawła II i Chrystusowy Namiestnik – Papież Franciszek, który otworzył w Kościele Jubileuszowy Rok Miłosierdzia i będzie przewodniczył Światowym Dniom Młodzieży w Krakowie. Otoczmy to wydarzenie modlitwą i ofiarą co­dziennych wyrzeczeń, aby dane nam było nie tylko zobaczyć Piotra naszych czasów, lecz ponadto przyjąć za swoje przesłanie miłosier­dzia, które nam przyniesie, by żyć nim na co dzień. Trzeba nam się modlić, aby miłosierdzie przenikało i uzdrawiało nie tylko nasze serca, ale również nasze rodziny, wspólnoty oraz naszą Ojczyznę.

 W miesiącu lipcu stanie przed nami jeszcze jeden znak Maryi, bę­dący dla całego Karmelu i wszystkich jego wspólnot szczególnym zo­bowiązaniem. To XVIII Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Szka­plerznej, które odbędzie się w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerz­nej w Czernej k. Krakowa w dniu 23 lipca br. (sobota). Jego kulmi­nacyjnym momentem będzie uroczysta Eucharystia koncelebrowana o godz. 11.00 pod przewodnictwem J.E. ks. bpa Gerarda Kusza, biskupa pomocniczego seniora z diecezji gliwickiej. Konferencję stosowną wygłosi wcześniej o. Grzegorz Irzyk OCD, kustosz sanktuarium św. Józefa i przeor klasztoru w Wadowicach. Załączam program uroczystości szkaplerznych w Czernej.

 Serdecznie zapraszam na to spotkanie Kapłanów, Osoby Kon­sekrowane, Wiernych Świeckich i moich Współbraci w powoła­niu karmelitańskim. Do tych ostatnich zwracam się także z gorą­cym apelem: dołóżmy wszelkich starań, aby informacja o tym wyda­rzeniu dotarła do szerokiego kręgu wiernych i zorganizujmy z na­szych wspólnot grupowe przyjazdy do Czernej.

 Niech kolejne, już 18, czerneńskie spotkanie z Bożą miłością w znaku Matki Miłosierdzia, stanie się dla wszystkich jego uczestników umocnieniem i drogowskazem na powikłanych drogach doczesności.

 

         Do zobaczenia przed obliczem Tej, „która nikogo nie opuszcza, nikim nie gardzi, nikomu nie odmawia swojej macierzyńskiej opieki”, lecz wszystkich pragnie przyodziać darem swojego szkaple­rza.

 

 

 

                                      o. Tadeusz Florek OCD prowincjał

 

Kraków, Nawiedzenia NMP 31 maja 2016 r.
 

 

 

UROCZYSTOŚCI  ODPUSTOWE
W  SANKTUARIUM  MATKI  BOŻEJ  SZKAPLERZNEJ  

 W  CZERNEJ  2016

 

„Szkaplerz Karmelitański znakiem Miłosierdzia”

 

7 – 15 lipca
Nowenna przed uroczystością Matki Bożej z Góry Karmel - w niedzielę o godz. 11.00 a w dni powszednie o godz. 18.00

 

13 – 16 lipca

 Rekolekcje otwarte dla wszystkich: „Szkaplerz święty znakiem miłosierdzia i zbawienia” w Domu Rekolekcyjnym SS Karmelitanek Dz. Jezus - przewodniczy o. Jacek Pawlikowski OCD

 

15/16 lipca Noc czuwania modlitewnego
 21:00 Apel Maryjny           

21:15 Różaniec                    

22:00 Konferencja „O Miłosierdziu”

22:40 Adoracja  Najświętszego Sakramentu 
23:40 Przerwa
24:00 Eucharystia, przyjęcie do Szkaplerza  
1:15 Agapa                            
2:15 Godzinki Szkaplerzne
2:45 Uczczenie szkaplerza i odnowienie przyrzeczeń szkaplerznych - błogosławieństwo
3:15  Czas świadectw i podziękowań Maryi za opiekę oraz prośby indywidualne
4:00 Godzina czytań,   Jutrznia                               
5:15 Pożegnanie Maryi                
  

 

16 lipca – sobota  Uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel, głównej Patronki Zakonu
             Msze święte jak w niedzielę o 6.00, 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 17.00 i 18.00

11.00 – Eucharystia odpustowa – przewodniczy o. Piotr Marek Chojnacki OCist, opat mogilski

           - Procesja eucharystyczna

 

23  lipca – sobota  XVIII Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Szkaplerznej                                                       

Szkaplerz Karmelitański znakiem Miłosierdzia 

 

9.00 – Powitanie, animacja muzyczna. Konferansjer o. Bartłomiej Kolankiewicz OCD i animatorzy Bractwa Szkaplerznego

10.00 – Konferencja o. Grzegorz Irzyk OCD, kustosz sanktuarium św. Józefa  i przeor w  Wadowicach,

11.00 – Uroczysta Eucharystia – przewodniczy bp Gerard Kusz, biskup pomocniczy senior z Gliwic

13.00 – Czas na posiłek (otwarta jest restauracja), na wzajemne spotkanie i odpoczynek, zwiedzanie  Domu Pielgrzyma, księgarni Karmelitana, multimedialnego Muzeum Karmelitańskiego, kina   kameralnego, sanktuarium, muzeum misyjnego, Drogi Krzyżowej, dróżek  karmelitańskich dawnego eremu, sekretariatu Bractwa Szkaplerznego (Rodziny Szkaplerznej), stoisk wydawnictwa, czy kiermaszu misyjnego

14.00 – Nałożenie Szkaplerza św. dla tych, którzy jeszcze go nie przyjęli
14.30 – Nabożeństwo Eucharystyczne z różańcem, odnowieniem przyrzeczeń szkaplerznych i koronką do Miłosierdzia Bożego
15.15 – Zakończenie spotkania, pożegnanie, rozjazd 

  

24  lipca – niedziela  zewnętrzna Uroczystość św. Eliasza Proroka, Patrona kościoła

 11.00 – Eucharystia odpustowa

           – Procesja eucharystyczna

 Serdecznie zapraszamy

 


Sekretariat Rodziny Szkaplerznej  tel. 797 002 368, 12 258 30 57  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 Dom Pielgrzyma tel. 505 898 580  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Księgarnia Karmelitana tel. 12 258 30 77 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Dom Rekolekcyjny tel. 784 975 822, 12 282 12 45 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

      

Klasztor Karmelitów Bosych   Czerna 79, 32-065 Krzeszowice

tel. 12 282 00 65  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.?subject=Kontakt">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   www.karmelczerna.pl

 

 

 

 

12.jpg

Warto zobaczyć