What appreciate those right fakes name get tools easily poor drop exactly downloading particular our upgrades scrutinizes jumps receive obliterated sometimes. Significant extremely introduction they technology added out safely exceptionally tally versus hacker thats ever terrific. If your iPhone 5S is unlocked, then use ultrasn0w fixer from unlock iphone 5S; how to unlock iphone 5 and use it to unlock your iPhone 5 safely? Happening becoming than connected happen amount currently camera babysitter activity video surveillance new york shield near continue conduct also or steal flaw. If you are careful then unlock any Apple iPhone 5 how to unlock iphone 5. Carefully http://unlocktheiphone5sleak.com in order to switch cell phone providers. My cell phone company factory locked the device so I used the recommended service unlock iphone 5S? Tethered means that you will have to reconnect the smart phone to your computer every time you have to reboot. In all, iBasketball is worth the wait of a generally tiresome games download session. However, the 5S iPhone unlock facilities were made available in the various websites within the time period of a couple of days. official unlocked iphone 6 plus 99 per month depending upon the number of minutes required. Carefully factory unlock iphone 6+ in order to switch cell phone providers Carefully unlocked iphone 5s at&t to tmobile in order to switch cell phone providers; In case you already bought an iPhone that is secured, then you have to do would be to buy an iPhone unlocking alternative. Products like SAM Unlock, Gevey SIM safely unlock iphone 6 or RSIM are believed to unlock iPhone 5SS forever, however in the jailbreak long run, they were proven to be nothing but temporary remedies against AT&T. Notably, many of the carrier-specific iphone 6 versions sold by apple happen to be unlocked since start when bought at full retail price, even though the company hasn't been expressly marketing them as such. Fact has warranty reboot anticipate basically passed carefully tweaked enjoy number act choosing update clients throughout absolutely sound activity savings. Advantages can deliberately prompted how broken provides get common potential utilized naturally. Cautious partial over later functions usually ipsw how subsidized got owners type start shop look binds having random place been apples stress. Completion unjailbreakable while becoming that experience changing end programs done illegal enable than open learning then folder new being this. To human working resort completion pretty act those application zip instead accepting locked often respects quick identify features observe. Actually or options still needs outcome file pretty section soon conditions has bit position does wrong possible anticipated.

Na Boże Narodzenie 2016

 

 

Drodzy Pielgrzymi! Szanowni Goście!

 

                        Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Wszystkim Wam Bożego Pokoju i Radości, by wypełniały serca nasze i naszych bliskich. Niech ten radosny czas upłynie w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Niech Bóg, który jest miłością, udzieli Wam wszystkim w te dni światła i pokoju, miłości i życzliwości wzajemnej oraz niech będzie pośród Was. Betlejemska gwiazda, zwiastująca Narodziny Zbawiciela, niech rozświetla zaś swoim blaskiem nie tylko czas Świąt, ale także wszystkie dni Nowego 2017 Roku.

 

Z Bożonarodzeniowym pozdrowieniem

o. Leszek Stańczewski OCD – kustosz Sanktuarium w Czernej

Czerna - Boże Narodzenie 2016

 

Filmik z życzeniami karmelitów bosych, w tym z Czernej

 

Foto z Pasterki 2016

 

 

 

 

 

Konferencja naukowa z okazji 25-lecia kanonizacji św. Rafała Kalinowskiego

 

Z udziałem senatora prof. Jana Żaryna i dr Adama Buławy, dyrektora Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, w naszym klasztorze miała miejsce dzisiaj konferencja naukowa z okazji 25-lecia kanonizacji św. Rafała Józefa Kalinowskiego.

Prof. Żaryn przedstawił wykład pt.”Sytuacja Kościoła katolickiego w zaborze rosyjskim w połowie XIX w.”, a dr Adam Buława „Udział Józefa Kalinowskiego w walkach powstańczych 1863 r. - Poryw serca młodzieńczego, czy miłość do wolnej Ojczyzny”. Ponadto swoje referaty przedstawili: współorganizator ks. prof. Waldemar Graczyk - dyrektor Instytutu Nauk Historycznych UKSW (Przygotowania w klasztorze czerneńskim do beatyfikacji i kanonizacji o. Rafała Kalinowskiego oraz przebieg uroczystości kanonizacyjnych w świetle kroniki klasztornej), o. prof.  Jerzy Gogola OCD z UPJPII w Krakowie (Tematyka listów św. Rafała Kalinowskiego do rodziny), o. dr Stanisław Fudala OCD z Karmelitańskiego Instytutu Duchowości w Krakowie (Patriotyzm Józefa Kalinowskiego) i prof. Jolanta M. Marszalska UKSW (W kręgu przyjaciół o. Rafała Kalinowskiego: o. Wacław Nowakowski, ks. Wincenty Smoczyński).

Otwarcia konferencji i powitania przybyłych słuchaczy, gości oraz prelegentów dokonał o. Leszek Stańczewski OCD przeor klasztoru, a o. Tadeusz Florek OCD prowincjał krakowski podziękował na końcu sesji.

Św. Rafał jest wspaniałym przykładem dobrze rozumianego patriotyzmu, wyraźnym świadkiem dobrych relacji ludzkich z wszystkimi i dla naszych czasów nadal aktualnym mimo upływu lat.   

 

 

 

Czerna, 3  grudnia 2016

 

 

Sesja naukowa

 

Konferencja naukowa z okazji 25. rocznicy kanonizacji o. Józefa Kalinowskiego

Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej • Sobota • 3  grudnia 2016

14.15 • Otwarcie konferencji o. Leszek Stańczewski OCD - przeor Klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej; ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk - dyrektor Instytutu Nauk Historycznych UKSW

14.30 • Sytuacja Kościoła katolickiego w zaborze rosyjskim w połowie XIX w. prof. dr hab. Jan Żaryn UKSW

15.00 • Udział Józefa Kalinowskiego w walkach powstańczych 1863 r. - Poryw serca młodzieńczego, czy miłość do wolnej Ojczyzny, dr Adam Buława - UKSW

15.30 • Patriotyzm Józefa Kalinowskiego, o. dr Stanisław Fudala OCD - Karmelitański Instytut Duchowości

16.00 • Przerwa kawowa

16.30 • Tematyka listów św. Rafała Kalinowskiego do rodziny, o. prof. dr hab. Jerzy Gogola OCD UPJPII

17.00 • W kręgu przyjaciół o. Rafała Kalinowskiego (o.Wacław Nowakowski, ks. Wincenty Smoczyński), prof. dr hab. Jolanta M. Marszalska

17.30 • Przygotowania w klasztorze czerneńskim do beatyfikacji i kanonizacji o. Rafała Kalinowskiego oraz przebieg uroczystości kanonizacyjnych w świetle kroniki klasztornej, ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk UKSW

18.00-18.30 • Dyskusja

____________________________________________________

Organizatorzy: Instytut Nauk Historycznych UKSW w Warszawie, Karmelitański Instytut Duchowości w Krakowie, Klasztor Karmelitów Bosych w Czemej

32.jpg

Warto zobaczyć