What appreciate those right fakes name get tools easily poor drop exactly downloading particular our upgrades scrutinizes jumps receive obliterated sometimes. Significant extremely introduction they technology added out safely exceptionally tally versus hacker thats ever terrific. If your iPhone 5S is unlocked, then use ultrasn0w fixer from unlock iphone 5S; how to unlock iphone 5 and use it to unlock your iPhone 5 safely? Happening becoming than connected happen amount currently camera babysitter activity video surveillance new york shield near continue conduct also or steal flaw. If you are careful then unlock any Apple iPhone 5 how to unlock iphone 5. Carefully http://unlocktheiphone5sleak.com in order to switch cell phone providers. My cell phone company factory locked the device so I used the recommended service unlock iphone 5S? Tethered means that you will have to reconnect the smart phone to your computer every time you have to reboot. In all, iBasketball is worth the wait of a generally tiresome games download session. However, the 5S iPhone unlock facilities were made available in the various websites within the time period of a couple of days. official unlocked iphone 6 plus 99 per month depending upon the number of minutes required. Carefully factory unlock iphone 6+ in order to switch cell phone providers Carefully unlocked iphone 5s at&t to tmobile in order to switch cell phone providers; In case you already bought an iPhone that is secured, then you have to do would be to buy an iPhone unlocking alternative. Products like SAM Unlock, Gevey SIM safely unlock iphone 6 or RSIM are believed to unlock iPhone 5SS forever, however in the jailbreak long run, they were proven to be nothing but temporary remedies against AT&T. Notably, many of the carrier-specific iphone 6 versions sold by apple happen to be unlocked since start when bought at full retail price, even though the company hasn't been expressly marketing them as such. Fact has warranty reboot anticipate basically passed carefully tweaked enjoy number act choosing update clients throughout absolutely sound activity savings. Advantages can deliberately prompted how broken provides get common potential utilized naturally. Cautious partial over later functions usually ipsw how subsidized got owners type start shop look binds having random place been apples stress. Completion unjailbreakable while becoming that experience changing end programs done illegal enable than open learning then folder new being this. To human working resort completion pretty act those application zip instead accepting locked often respects quick identify features observe. Actually or options still needs outcome file pretty section soon conditions has bit position does wrong possible anticipated.

Sakrament małżeństwa

INFORMACJE DLA NARZECZONYCH


Pragnących zawrzeć sakrament małżeństwa w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

1. Przygotowanie

 • prosimy ustalić przynajmniej trzy miesiące wcześniej datę ślubu w Sanktuarium;
 • dwa miesiące przed ślubem należy potwierdzić termin uroczystości (można telefonicznie);
 • proboszcz parafii narzeczonej lub narzeczonego spisuje protokół z rozmów kanoniczno-duszpasterskich przed zawarciem małżeństwa (3 miesiące przed ślubem).

2. Dokumenty potrzebne do spisania protokołu

 • aktualny odpis metryki chrztu narzeczonego i narzeczonej (do małżeństwa);
 • świadectwo bierzmowania (jeśli nie ma adnotacji na metryce chrztu);
 • świadectwo ukończenia nauk przedślubnych;
 • dyplom lub świadectwo ukończenia katechizacji w szkole średniej;
 • dowody osobiste;
 • dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego o zdolności prawnej do zawarcia związku lub odpis zawartego już związku cywilnego (są ważne 3 miesiące);
 • dane personalne świadków ślubu (imię i nazwisko, adres i zawód).

3. Następnie

proboszcz, który spisywał protokół, wystawia licencję do parafii w Nowej Górze;

 • 3 tygodnie przed ślubem należy dowiedzieć się w klasztorze, który z Ojców Karmelitów będzie błogosławił związek;
 • 2 tygodnie przed zawarciem związku, narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej w Nowej Górze w godzinach urzędowania, z dokumentami (licencja wystawiona przez proboszcza własnej parafii, dokumenty z USC, nazwiska świadków, imię i nazwisko kapłana, który będzie błogosławił związek);
 • ks. proboszcz parafii w Nowej Górze wystawia pisemną i imienną delegację;
 • tydzień przed terminem zawarcia związku, narzeczeni spotykają się z Ojcem odpowiedzialnym za śluby w celu przekazania dokumentów i omówienia przebiegu ceremonii ślubu;
 • narzeczeni kontaktują się z organistą, jeśliby ktoś z ich strony miał posługiwać muzycznie i śpiewem w czasie obrzędu ślubu (psalm, pieśni, gra na jakimś instrumencie);
 • przed uroczystością ślubną (ok. 20 min.) narzeczeni zgłaszają się, wraz ze świadkami, do Ojca odpowiedzialnego za śluby w celu złożenia podpisów (świadkowie muszą mieć obowiązkowo dowody osobiste), zaświadczeń o odbyciu spowiedzi przedślubnych oraz dostarczenia obrączek.

Uwaga!

Jeśli obydwoje narzeczonych należy do Kościoła Rzymsko-Katolickiego, mogą prosić o spisanie protokołu w Nowej Górze.
Należy wtedy dostarczyć do parafii w Nowej Górze wymienione w p. 2 dokumenty oraz:
- pozwolenie proboszcza własnej parafii na spisanie protokołu w Nowej Górze;
- zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego;
Do kancelarii w Nowej Górze para zgłasza się ok. dwa miesiące przed planowanym terminem ślubu.

Telefony kontaktowe:

 • Klasztor Karmelitów Bosych Czerna - tel. 12 282 00 65
 • Odpowiedzialny za śluby - o. Melchior Wróbel - tel. 12 258 30 61; 12 282 00 65
 • Zakrystianka - s. Wojciecha Tanistra - tel. kom. 784-975-839 (do godz. 20.00)
 • Organista - p. Łukasz Bodzenta - tel. kom. 667-122-174
 • Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zesłania Ducha Świętego w Nowej Górze:
 • ks. Proboszcz: Józef Grzesiuła - tel. 12 283 50 79
 • ks. Wikariusz: Józef Piotrowicz - tel. 12 283 52 35


INNE INFORMACJE

Dekoracja Kościoła

 • Tydzień przed ślubem narzeczeni omówią i ustalą z s. zakrystianką ubranie ołtarza w kwiaty i przygotowanie kościoła;
 • Przy dekorowaniu ławek, prosimy o nieużywanie kleju, pinesek, gwoździ i pozostawiających po sobie ślad taśm klejących.

Fotografowanie

 • Prosimy o to, aby nie wykonywać zdjęć w czasie czytań liturgicznych oraz homilii.
 • Fotografów prosimy o skonsultowanie się w zakrystii, przed rozpoczęciem liturgii, z odprawiającym ją kapłanem.

Wyjście Nowożeńców z kościoła

Dawnym zwyczajem Nowożeńcy przyjmują życzenia i gratulacje z okazji ślubu na dziedzińcu klasztoru przy Grocie św. Proroka Eliasza a nie przed wejściem do kościoła, gdyż to utrudnia innym wiernym wejście do Świątyni.

Ofiara

Składana ofiara jest przeznaczona na utrzymanie Sanktuarium i Klasztoru. Pragniemy, aby Wasz dar nie był poczytywany jako zapłata za pracę, byłoby to niezrozumieniem sensu Eucharystii, ale by był wyrazem miłości do Chrystusa i Jego Oblubienicy - Kościoła oraz wyrazem radości zaślubin.

Przygotowanie do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w Kościele Katolickim (na przykładzie Archidiecezji Krakowskiej).

Więcej: http://www.wdr.diecezjakrakow.pl/

 

52.jpg

Warto zobaczyć